Uzavírka cyklotrasy Svitava 24

Uzavírka cyklotrasy Svitava 24

Zhotovitel stavby konstatoval, že v místě stávající cyklotrasy č. 24 je hluboký zářez, na kterém probíhají práce. Z hlediska bezpečnosti cyklistů je nereálné zachovat provoz cyklostezky.

Zhotovitel stavby konstatoval, že v místě stávající cyklotrasy č. 24 je hluboký zářez, na kterém probíhají práce. Z hlediska bezpečnosti cyklistů je nereálné zachovat provoz cyklostezky. Značení zamezující pohyb jakýchkoliv osob včetně cyklistů je již na hranici záboru stavby umístěno. Vzhledem k tomu, že trasa D35 leží na rozhraní Selského a Opatovského lesa přeruší se její výstavbou i ostatní cyklotrasy a vjezd bude umožněn pouze přes obec Opatovec po cyklotrase č. 4033.

Petr Šmerda, MIC Svitavy

Menu menu
menu